hökmfərma

hökmfərma
ə.f. bax: hökmran

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • hökmfərma — is. <ər. hökm və fars. . . . fərma> Hökm sürmə, hökmran olma. Lakin . . <Muxtar> sabaha qədər yata bilmədi, tərəddüd yenə hökmfərma idi. Ç.. Hər tərəfdə bir qəbiristan sükutu hökmfərma idi. M. S. O.. Hökmfərma olmaq – 1) hökm sürmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmran — <ər. hökm və fars. . . . ran> 1. is. Hökmdar, diktator. <Ruhani:> Rəiyyəti hökmranlar itaətində saxlayan, onlara tabe etdirənlər biz ruhanilərik. . S. S. A.. <Fitnə:> Taxta sahib olan zaman; Çox gənc idi bu hökmran. . A. Ş.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmranlıq — is. 1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq. Hökmranlıq etmək – hakimiyyət sürmək, hakimiyyət başında durmaq. <Hüsnübəyimin:> Belə də iş olar? Çoban qızı gəlib bizim üstümüzə hökmranlıq eləsin? İ. Məlikzadə. // məc. Ağalıq etmək, hökm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşrutiyyət — bax məşrutəçilik. Osmanlıya gəldikdə, burada dəxi məşrutiyyət verilir ki, bu dəxi heç kəsin yuxusuna gəlməz bir vaqiə idi. F. K.. <Şeyx Məhəmməd:> Biz deyirik ki, ölkəmizdə həqiqi bir məşrutiyyət hökmfərma olmalı, şəxsi nüfuz və imtiyazlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”